NHL ราชสีมา ง่วน ฮง หลี เครื่องชั่ง
 NHL ราชสีมา ง่วน ฮง หลี เครื่องชั่งหมวดหมู่ อุปกรณ์เครื่องชั่ง
แก้ไขข้อมูลเมื่อ 29 ต.ค. 62

เครื่องแสดงน้ำหนัก รุ่น HP-06


การแสดงค่า (Display) ตัวเลข LED สีเขียว ขนาด 15 mm. จำนวน 8 หลัก

หลอดไฟแสดงสถานะ

(Status LED)

LED สีเขียว ขนาด 3mm. จำนวน 8 ดวง

>0< แสดงสถานะน้ำหนักนิ่ง

Gross แสดงค่าน้ำหนักรวม

Net แสดงค่าน้ำหนักสุทธิ

Tare แสดงค่าน้ำหนักภาชนะ

4 x Input แสดงสถานะสัญญาณขาเข้า

จำนวนจุดทศนิยม

(Decimal point)

ตั้งแต่ 0 ถึง 4 ตำแหน่ง

ค่าความละเอียด

(Increment Step)

เลือกแสดงได้ 5 แบบ 1 , 2 , 5 , 10 , 20

หน้าที่การใช้งาน

(Operating function)

นับจำนวน (Counting)

สั่งเติมสาร (Filling control)

ชั่งต่อเนื่อง (Batching)

ระบบการผสม (Maxing)

เปิด/ปิด ตามค่าน้ำหนัก (Setpoint)

รวมน้ำหนักสะสม (Weight acuumulator)

แสดงค่ามากสุด (Maximum Holding)


Copyright © 2561 NHL ราชสีมา ง่วน ฮง หลี เครื่องชั่ง 133 หมู่ 10 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 081-9557455, 081-9764894, 044-212502-3,044-218884-5 โทรสาร 044-212504 อีเมล nhlscale133@gmail.com               กลับด้านบน