NHL ราชสีมา ง่วน ฮง หลี เครื่องชั่ง
 NHL ราชสีมา ง่วน ฮง หลี เครื่องชั่งหมวดหมู่ อุปกรณ์เครื่องชั่ง
แก้ไขข้อมูลเมื่อ 29 ต.ค. 62

เครื่องแสดงน้ำหนัก HP-05K


 จอแสดงภาพ (Display)
LCD กราฟฟิค ความละเอียด 128 x 64 จุด
 การแสดงอักษร (Character Display)
อักษณ ไทย/อังกฤษ (จัดระดับโดยอัตโนมัติ)
 การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ (Printer Interface)
เลือกได้ทั้งแบบ Parallel และ Serial
 จำนวนจุดทศนิยม (Decimal Point)
ตั้งแต่ 0 ถึง 4 ตำแหน่ง
 ค่าอ่านละเอียด (Increment Step)
เลือกแสดงได้ 5 แบบ 1 , 2 , 5 , 10 , 20
 แป้นพิมพ์ (Key Board)
แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ PC/PS2
 หน่วยความจำ (Memory)

เก็บรหัสและรูปแบบการพิมพ์ 64 KB

เก็บข้อมูลการชั่งได้สูงสุด 2 ชุด ชุดละ 64 KB

 จำนวนข้อมูลที่เก็บ (Transection Record)
บันทึกการชั่งได้ 2 ชุด ชุดละ 1200 เที่ยว
 จำนวนข้อมูลรถรอชั่ง (Inprocess Record)
บันทึกรถรอชั่งได้ 2 ชุด ชุดละ 120 คัน


Copyright © 2561 NHL ราชสีมา ง่วน ฮง หลี เครื่องชั่ง 133 หมู่ 10 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 081-9557455, 081-9764894, 044-212502-3,044-218884-5 โทรสาร 044-212504 อีเมล nhlscale133@gmail.com               กลับด้านบน